OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 Miejski Zakład Zieleni

Ul. C.K. Norwida 4

64-100 Leszno

 

Zatrudni

 

Pracownika do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie na stanowisku :

 

Opiekun zwierząt ( cały etat – na zastępstwo)

 

OPIS   STANOWISKA    PRACY:

 

Do zadań opiekuna zwierząt należy  między innymi ;

1.      Codzienne sprzątanie boksów, wywożenie nieczystości,

2.      Prace gospodarcze,

3.      Przygotowanie posiłków dla zwierząt,

4.      Karmienie zwierząt,

5.      Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,

6.      Wyprowadzanie zwierząt na wybiegi i spacery

7.      Obserwacja zwierząt pod kątem objawów chorobowych

8.      Pomoc lekarzowi weterynarii przy podstawowych czynnościach – oględziny zwierząt, profilaktyka

9.      Samodzielne odławianie zwierząt z terenu miasta Leszna i powiatu  leszczyńskiego,

10.  Obsługa klienta ( oprowadzanie petentów po schronisku i udzielanie kompetentnych informacji na temat zwierząt  tam przebywających, przeprowadzanie adopcji itp. )

11.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem, policją, strażą miejską i współpracującymi  gminami.

 

Wymagania obowiązkowe:

 

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe

- prawo jazdy kat. „B”

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w warunkach stresu

- dobry stosunek do zwierząt

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

- kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

 

Ofertę (CV i List Motywacyjny) prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres : Miejski Zakład Zieleni ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno (sekretariat@mzz.leszno.pl) do dnia 25 listopada 2016r

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi  na wybrane oferty.

wróć

Ostatnio dodane