NABÓR : OPIEKUN ZWIERZĄT W SCHRONISKU

 OGŁOSZENIE NABORU : OPIEKUN ZWIERZĄT W SCHRONISKU W HENRYKOWIE

Stanowisko opiekun zwierząt

w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

 

Stanowisko: 

Opiekun zwierząt 

Miejsce pracy:

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

Termin składania ofert :

09.12.2020 r.do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. – Sekretariat , ul C. K. Norwida 4

 

 

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko: opiekun zwierząt

wymiar zatrudnienia – 1 etat

I. Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

- prawo jazdy kat. „B”,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w warunkach stresu,

- zamiłowanie do zwierząt,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

- kultura osobista.

II. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami

III. Zadania wykonywane na stanowisku

-  utrzymanie czystości na terenie całego obiektu oraz we wszystkich pomieszczeniach

-  codzienne sprzątanie boksów, wywożenie nieczystości,

-  prace gospodarcze na terenie schroniska,

 -  przygotowanie posiłków dla zwierząt,

 -  karmienie i pojenie zwierząt,

 - zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,

 - wyprowadzanie zwierząt na wybiegi i spacery,

 - obserwacja zwierząt pod kątem objawów chorobowych,

 - pomoc lekarzowi weterynarii przy podstawowych czynnościach – oględziny zwierząt, profilaktyka,

 - zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Leszna.

 - samodzielne odławianie zwierząt z terenu miasta Leszna i powiatu  leszczyńskiego,

 - obsługa klienta ( oprowadzanie zainteresowanych po schronisku i udzielanie kompetentnych informacji na    temat zwierząt  tam przebywających, przeprowadzanie adopcji itp. ),

 - współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem, policją, strażą miejską i współpracującymi  gminami

IV. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV).

V. Warunki pracy na kandydata

1.  Miejsce pracy:  Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie

     Henrykowo 20, 64-115 Święciechowa

2. Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko fizyczne;

3. Wymiar czasu pracy: pełen etat;

 

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z  dopiskiem:  „dot. naboru  –  stanowisko                      opiekun zwierząt”należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o.                    ul .C .K. Norwida 4 w Lesznie osobiście  lub  pocztą tradycyjną na  adres  Miejskiego Zakładu Zieleni                 lub e-mailem na adres sekretariat@mzz.leszno.pl. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 93 67.

 

 

wróć

Ostatnio dodane