Przejdź do treści

Edukacja

Edukacja

Międzygminne Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie – edukacja młodego pokolenia to nasz wkład w zmniejszenie bezdomności zwierząt.

Prowadzenie lekcji dla dzieci i młodzieży oraz oprowadzanie wycieczek po terenie schroniska. 

Często mówi się o przyjaźni ludzi i zwierząt. Dla jednych zwierzę jest członkiem rodziny, uczy ich odpowiedzialności. Są też tacy, którzy dla zachcianki kupią zwierzątko małe, bezbronne i gdy dorośnie pozbywają się go. Psy takie trafiają do schronisk, gdzie znajdują  schronienie, opiekę weterynaryjną i pokarm. Zwierzęta te, mają w większości bardzo bolesne doświadczenia i jedynymi osobami, które mogą to zmienić są wolontariusze i pracownicy schronisk. Aby zapobiegać zwiększającej się liczbie przyjmowanych osobników do schroniska, prowadzimy szeroko pojętą edukację dzieci i młodzieży, począwszy już od przedszkolaków. Ucząc odpowiedniego podejścia do zwierząt, odpowiedzialności za drugą istotę żyjącą pośród nas i likwidując znieczulicę na poczynania innych, mamy nadzieję, że w przyszłości miejsca takie nie będą potrzebne, a przynajmniej zmniejszy się liczba ich „mieszkańców”.

Proponowane przez nas spotkania dotyczą m.in.:

 • Przestrzegania praw zwierząt
 • Funkcjonowania instytucji schronisk i przytulisk dla zwierząt
 • Zasady prawidłowego żywienia i pielęgnacji
 • Zachowania się w różnych sytuacjach w kontakcie ze zwierzęciem obcym lub agresywnym
 • Opieka i odpowiedzialna adopcja, traktowanie zwierząt

Możliwy jest też przyjazd do schroniska w Henrykowie grup wycieczkowych, które również zostaną oprowadzone po obiekcie i zapewnimy im niezbędne kompendium wiedzy, którą warto uzyskać.

Celem naszych zajęć jest dążenie do humanitarnego traktowania zwierząt i kształtowanie właściwego stosunku do nich. My nie zmuszamy do miłości, my dążymy do poprawy relacji człowiek – zwierzę, bo przecież „pies to najlepszy przyjaciel człowieka”

Proponowane przez nas spotkania dotyczą m.in.:

 • Przestrzegania praw zwierząt
 • Funkcjonowania instytucji schronisk i przytulisk dla zwierząt
 • Zasady prawidłowego żywienia i pielęgnacji
 • Zachowania się w różnych sytuacjach w kontakcie ze zwierzęciem obcym lub agresywnym
 • Opieka i odpowiedzialna adopcja, traktowanie zwierząt

Możliwy jest też przyjazd do schroniska w Henrykowie grup wycieczkowych, które również zostaną oprowadzone po obiekcie i zapewnimy im niezbędne kompendium wiedzy, którą warto uzyskać.

Celem naszych zajęć jest dążenie do humanitarnego traktowania zwierząt i kształtowanie właściwego stosunku do nich. My nie zmuszamy do miłości, my dążymy do poprawy relacji człowiek – zwierzę, bo przecież „pies to najlepszy przyjaciel człowieka”

 • Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków
 • Zajęcia dla szkół podstawowych i średnich.

TEMAT: MÓJ PRZYJECIEL PIES (KOT) 

Cele: 

 1. Określenie zasad zachowania się dzieci podczas wizyty psa w przedszkolu.
 2. Wspólna integracja i próba pokonania lęku przed nieznanym zwierzęciem.
 3. Próba zbudowania relacji pozytywnych w kontaktach dziecko – zwierzę.
 4. Określenie roli psa ( kota) w rodzinie i uświadomienie dzieci o różnicy pomiędzy zwierzęciem żywym, a zabawką.


Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie się z dziećmi oraz przybliżenie tematu zajęć.
 2. Pokazanie i omówienie zachowania się przy nieznanym psie (kocie) czyli jak postępować, aby gość się nie wystraszył.
 3. Przedstawienie sposobów przywitania się z psem (kotem) i krótka historia przedstawionego czworonoga.
 4. Jak wyglądasz i jak się czujesz nasz nowy przyjacielu – czyli określenie wyglądu zewnętrznego psa (kota) i wskazanie różnic czy podobieństw z człowiekiem.
 5. Krótka pogawędka na temat : Dlaczego chciał(a)bym mieć psa (kota) i jak opiekował(a)bym się nim, aby było szczęśliwe” z naciskiem na ukazanie różnic pomiędzy żywym zwierzątkiem, a pluszakiem.
 6. Możliwość zadawania pytań.
 7. Pożegnanie się z dziećmi.

 

TEMAT: ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY ZWIERZĄ I PORZUCENIE ICH.

Cele: 
Dziecko:

 1. Zna potrzeby i prawa zwierząt.
 2. Umie zachować ostrożność w kontaktach z obcym psem (kotem).
 3. Uczy się opieki i komunikacji z psem (kotem).
 4. Przybliża sobie informacje na temat schroniska dla zwierząt bezdomnych i poznaje przyczyny przebywania w nim psów (kotów).

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie i przybliżenie tematu zajęć.
 2. Przedstawienie gościa, jego historii, oraz sposobów postępowania z czworonogiem, którego nie znamy.
 3. Rozmowa z dziećmi na temat praw i potrzeb zwierząt .
 4. Dzieci przedstawiają swoje sposoby opieki nad zwierzątkiem i opowiadają o przeżyciach ze swoim pupilem.
 5. Krótka dyskusja na temat: „Dlaczego już nie mam domu?” ze zwróceniem uwagi na rolę schronisk dla zwierząt i zachęceniem do odwiedzin schroniska.
 6. Możliwość zadawania pytań.
 7. Pożegnanie się z dziećmi.

 

Temat ten można realizować też w szkołach podstawowych i w średnich

Rozszerzony jest wtedy o:

 1. Znaczenie pojęcia ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. Rozmowa na temat zapobiegania bezdomności.
 3. Kary za porzucenie zwierzęcia.

TEMAT: SCHRONISKO – KARA CZY WYBAWIENIE?

Cele:
Dzieci:

 1. Poszerzają zagadnienie „schronisko dla bezdomnych zwierząt”, jego funkcjonowanie.
 2. Samodzielnie wyciągają wnioski co do tematu zagadnienia, biorąc pod uwagę wcześniej nabytą wiedzę.

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie i omówienie tematu.
 2. Opisanie instytucji „schroniska dla zwierząt”. Jego budowy, funkcjonowania i sposobów „trafiania” tam zwierząt. Sposobu opieki nad nimi latem i zimą, karmienia, wyprowadzania na spacer, opieki weterynaryjnej, itp.
 3. Rozpoczęcie pogadanki na temat czy schronisko to dla psa (kota) kara, czy może w innych przypadkach „nagroda”? Dzieci podają konkretne przykłady i wyciągają wnioski.
 4. Podsumowanie tematu i zadawanie pytań.
 5. Pożegnanie.

 

W klasach starszych możne poszerzyć ten program o zagadnienia:

 1. Likwidacja pseudo hodowli
 2. Obowiązkowa kastracja i sterylizacja zwierząt

 

TEMAT: KOCHAJ MNIE ROZSĄDNIE, TO NIE ZROBIĘ KRZYWDY.

Cele:

 1. Dziecko wie, jaki wpływ ma człowiek w wychowaniu psa.
 2. Zna rasy psów i potrafi dobrać je do określonych typów ludzi.
 3. Wie jak postępować w kontakcie ze zwierzęciem agresywnym lub obcym.
 4. Poznaje możliwości pracy z psem agresywnym i wycofanym na konkretnych przykładach.


Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie się dzieci z czworonogiem, omówienie tematu zajęć.
 2. Dyskusja na temat praw człowieka i jego roli w wychowaniu psa (kota).
 3. Pogadanka o rasach psów i ich dostosowaniu do typów osobowości na przykładach, jak również predyspozycje konkretnych ras do warunków życiowych ludzi.
 4. Dzieci poznają sygnały ostrzegawcze wydawane przez zwierzęta, sposoby obrony przed atakiem i możliwości pomocy w razie zaistniałych sytuacji.
 5. Podczas rozmowy z pracownikiem schroniska, który przytacza konkretne historie podopiecznych, dzieci dowiadują się jak można pracować ze zwierzęciem wycofanym i agresywnym, i o możliwościach powodzenia takich zabiegów.
 6. Możliwość zadawania pytań.
 7. Pożegnanie się z dziećmi.

 

TEMAT:  ADOPCJA – PRZYWILEJ CZY CHWILA ZACHWYTU?

Cele:
Dziecko :

 1. Wie co oznacza słowo adopcja i co się z tym wiąże.
 2. Poznaje procedury adopcyjne i kryteria wyboru zwierzaka.
 3. Zaznajamia się z zagadnieniem „elektroniczne znakowanie zwierząt”
 4. Rozumie „ +” i „ -” przygarnięcia zwierzaka ze schroniska.

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie się z dziećmi, przedstawienie planu zajęć.
 2. Rozmowa na temat adopcji zwierząt w schronisku, jej przepisów.
 3. Dzieci poznają co to jest mikroczip i w jakim celu się go stosuje, oraz inne sposoby znakowania zwierząt.
 4. Zachęcenie uczniów do wyrażania własnych poglądów na temat wad i zalet adopcji psa (kota) z przytuliska. W podsumowaniu wyciągnięcie wniosków czy warto dać nowy dom pupilowi ze schroniska?
 5. Czas na zadawanie pytań.
 6. Pożegnanie

 

TEMAT:  CHCĘ BYĆ ODPOWIEDZIALNY(A) ZA KOTA, KTÓREGO ADOPTUJĘ

Cele:
Dziecko:

 1. Zna zasady opieki nad kotem.
 2. Jest uświadomione co do pożyteczności tego zwierzęcia w środowisku naturalnym.
 3. Poznaje różnicę pomiędzy kotem wolno żyjącym, a kotem bezdomnym.

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie dzieci z kotem i określenie tematu zajęć.
 2. Zapoznanie dzieci z wyglądem zewnętrznym kota, jego potrzebami fizycznymi i emocjonalnymi, zasadami karmienia i bezpieczeństwa.
 3. Przedstawienie dzieciom krótkiej historii pochodzenia kotów, przedstawienie niektórych ras.
 4. Omówienie z dziećmi zagadnienia kotów wolno żyjących i ich przydatności  w naszym życiu.
 5. Wskazanie różnic między kotem bezdomnym z przymusu, a kotem żyjącym na dworze.
 6. Możliwość zadawania pytań.
 7. Pożegnanie 

Temat ten może być przeprowadzony także w klasach starszych.

Rozszerzony jest wtedy o zagadnienia:

 1. Udomowienie kota dzikiego – czy to możliwe?
 2. Kastracja i sterylizacja jako zapobieganie zwiększania populacji kotów wolno żyjących.
Skip to content