Regulamin Adopcji Zwierząt


I. Adpcja zwierząt.

1. Zwierzęta mogą być wydane ze Schroniska osobom innym niż

    zdeklarowany właściciel po upływie 15 dnia kwarantanny.

2. Wlaściciel ma prawo do odbioru zwierzęcia po udokumentowaniu lub

    uwiarygodnieniu prawa własności.

3. Osoba przygarniająca zwierzę podpisuje umowę adopcyjną oraz

    uiszcza opłatę za :

    1) psa :

        * adopcja szczeniaka - 20,00 zł

        * adopcja psa mieszańca - 37,00 zł

   

    2) kota :

        * adopcja kociąt - 10,00 zł

        * adopcja kotów dorosłych - 20,00 zł

4. W przypadku wykupu  psa czy kota przez właściciela opłata wynosi

    41,00 zł + koszty weterynaryjne tj. szczepienie przeciw wściekliźnie,

    inne szczepienia, leczenie, mikroprocesor. W niektórych okolicznościach zostanie naliczona dodatkowa opłata tj. za każdy kolejny dzień pobytu psa czy kota w schronisku 15,00 zł

5. Zarówno w wypadku adopcji jak i wykupu zwierzęcia należy zabrać ze

    sobą dowód osobisty lub inny dokument  tożsamości.

6. Nie wydaje się zwierząt :

    1) osobom, które nie ukończyly 18 - go roku życia

    2) osobom pod wpływem alkoholu

    3) osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami.

7. Osoba adoptująca psa musi przynieść ze sobą obrożę oraz smycz.

8. Osoba adoptująca kota musi przynieść ze sobą transporter.

9. Zwierzęta wydaje się :

    - w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00

    - od wtorku do soboty oraz w niedziele i święta  w godzinach od 9.00 do 15.00